Case: SUNTHERM-gruppen udvikler nyt produkt i fællesskab

En arbejdsgruppe, som blev dannet i kølvandet på briefing Smart Up! dette forår under EiV, har arbejdet på at lave en løsning for, hvordan man gør energiteknologi til forbrugerteknologi og udviklet forretningsmodellen for et nyt produkt.

Udviklingen af forretningsmodellem er lavet på fire workshops under EiV - og her har deltagerne lært nye måder at tænke på og fået nye redskaber.

Nu er SUNTHERM-gruppen, som gruppen kalder sig, klar til næste fase - at søsætte deres ide og få stiftet et selskab.

SUNTHERM -gruppen vil nu realisere ny ide og stifte et selskab

Efter Energi i Vækstens første briefing Smart Up dette forår, hvor blandt andre Mads Thimmer Co Founder/CEO innovationLab var oplægsholder, er der dannet en gruppe, SUNTHERM-gruppen, som består af virksomhederne  leanback, Dapeca, Reb2b, To-Plus A/S, X-Flex og Vi-Teknik. 

Gruppen er nu klar til at danne et selskab, der skal sætte den ide, som gruppen har arbejdet med på fire workshops under EiV, i produktion.

Det er iværksætteren Knud V. Madsen, direktør i enmandsfirmaet Vi-Teknik, der har lagt case til arbejdet. Ideen går lidt firkantet sagt ud på at lagre solvarme på en ny måde, der er mere pladseffektiv - og derfor henvender sig til en anden forbrugergruppe.

ede hurtigt i mål

På de fire workshops, som EiV har været tovholder på, har deltagerne arbejdet på en helt anden måde, end de plejer, lyder det enstemmigt fra virksomhederne.

For arbejdet på de fire workshops har drejet sig om at få udarbejdet en holdbar forretningsmodel gennem analyser af eksempelvis målgruppen - og ikke mindst lagt en strategi for markedsføring.

Så fremfor udelukkende at at fokusere på produktegenskaber er der arbejdet med matchet mellem produktet og forretningsmodellen. Herunder markedsføring, forretningsmodel, produktudvikling med fokus på forbrugeradfærd og - økonomi.

140820 SKIVE 1 Of 19 Morten Veis Donnerup, X-Flex

Og alle er enige om, at de hurtigere er nået dertil, hvor projektet er i dag, på grund af den arbejdsmetode, de har benyttet på de fire workshops.

Åben op og del din ide

Gruppens deltagere gik ind i arbejdet, fordi de blev både provokeret og inspireret af Mads Thimmers udtalelser på briefing Smart Up ! dette forår. Her sagde Mads Thimmer blandt andet:

"Det er vigtigt hele tiden at tænke nyt og anderledes. Og så er det vigtigt at invitere ind og komme ud og møde andre. Åben op, inviter ind og skab noget nyt og anderledes og se fremad - for fremtidens produkter skal være skræddersyet individet og produceres ud fra kundens behov og ønsker."

Det er disse ord og synspunkter gruppen nu har afprøvet - og det med stor succes, lyder det enstemmigt fra deltagerne, der nu er klar til næste fase - nemlig at realisere ideen. 

 

 

Sagt af deltagerne

Knud V. Madsen, Vi-Teknik

140820 SKIVE 14 Of 19

"Arbejdet i gruppen har givet mig nogle helt nye redskaber og åbner op for en helt ny måde at være iværksætter på. For det har været utroligt godt at have nogle at sparre med om sin ide, og på den måde få nogle helt nye input, siger den meget erfarne iværksætter  Knud V. Madsen, der har bredt sin ide ud og inviteret andre ind."

 

Jens-Erik Baand, Reb2b

140820 SKIVE 4 Of 19

" Det har været en spændende proces, for vi er startet et helt andet sted, end vi teknik-nørder nok plejer at gøre. Nemlig med at lave en forretningsmodel og tænke i analyse fremfor i resultat fra starten. Og det har vist sig at være en god måde at udvikle nye ideer på og jeg er klar til næste fase."

 

Troels Vahl-Møller, TO-Plus

140820 SKIVE 5 Of 19

 " Jeg har suget til mig under hele forløbet. Og jeg har lært, at en forretningsplan kan skrues sammen på mange måder. Det har været interessant og lærerigt. Og det her projekt har vist, at små firmaer skal finde sammen i netværk og bruge hinandens kompetencer, fremfor at sidde med det hele selv."