Case Grøn omstilling

Case: Molerstøv kan måske bruges som supplement til stabilt sand og grus

I samarbejde med Energi i Væksten, rådgivningsvirksomheden COWI og Vejdirektoratet undersøger Damolin´s fabrik på Mors mulighederne for, at molerstøv kan genanvendes på en mere miljøvenlig måde og bruges som supplement til stabilt sand og grus under vejbelægning. 

Molerstøv fra Damolin kan måske blive til vejmateriale

 Molerstøv fra produktionen af molerfraktioner fra de store rotér-ovne på Damolin ’s fabrik på Mors, har altid været en stor opgave at håndtere.

I samarbejde med Energi i Væksten, rådgivningsvirksomheden COWI og Vejdirektoratet undersøger fabrikken nu mulighederne for, at molerstøvet kan genanvendes på en mere miljøvenlig måde og bruges som supplement til stabilt sand og grus under vejbelægning.

Viser analyserne på laboratoriet, at molerstøvet kan bruges som supplement til stabilt sand og grus, kan det være løsningen for Damolin. For fabrikken er molerstøvet et overskudsprodukt, som den helst så fjernet fra produktionen. En deponering af så store mængder er ikke en mulighed, så alt recirkuleres i produktionen med øgede omkostninger til følge.

Årligt producerer Damolin ca. 50.000 tons moler til granulater. Af den samlede mængde udgør støvet ca. 7.500 tons.

"Under produktionen i rotér-ovnene bliver råmaterialet udsat for en slitage og deraf fremkommer molerstøvet. Molerstøvet bliver tilsat vand, for derefter igen at blive kørt gennem produktionen. Det efterlader så igen noget molerstøv, som endnu engang må sendes retur og opblandes med vand. Det betyder, at der hele tiden er en stationær tilstand af molerstøv, som der bliver brugt mange ressourcer på at genanvende".

 

 

 

 

Damolin 4 Of 11  Damolin 6 Of 11

 

"Vi bruger store mængder af vand og brændsler, som vi kan spare miljøet for, hvis molerstøvet kan genanvendes på anden måde", forklarer vedligeholdelseschef, Per Toft.