Genanvendelse af affald Grøn Industrisymbiose Nye forretnings-modeler

Case: Salling Entreprenørfirma genanvender affald

Salling Entreprenørfirma har gennem de seneste år haft stor succes med at genanvende byggeaffald fra nedbrydning.

Nu vil de gå et skridt videre og indgå samarbejde - en såkaldt Grøn Industrisymbiose - og prøve at finde nye forretningsmuligheder i genanvendelse af byggeaffald.

Genanvender byggeaffald

Gennem det seneste år har Salling Entreprenørfirma i Roslev arbejdet med at genanvende byggeaffald fra nedbrydning – og det med stor succes.

På den tre hektar store oplagsplads, der omkranser entreprenørfirmaet, bliver byggeaffaldet nu sorteret, forarbejdet og afsat som færdigvarer.

- I stedet for at bortskaffe affaldet, har vi nu udviklet nye forretningsområder, hvor vi kan tjene penge på genanvendelse, siger Gregers Frederiksen, der sammen med Heine Serritslev Jørgensen er indehaver af Salling Entreprenørfirma.

De to nye forretningsområder er genanvendelse af beton samt træer og trærødder.

 

141009 EIV 7 Of 11

Gregers Frederiksen 

- Når vi har en tilpas mængde betonaffald, får vi det knust og sorteret. Det forarbejdede materiale bliver efterfølgende solgt til primært bundsikring under veje. På det område har vi allerede nået en fornuftig afsætning. Det samme kan siges om træer og trærødder, som vi laver til flis og sælger til varmeværker, forklarer Gregers Frederiksen.

Men det er ikke alt byggeaffald, der umiddelbart kan genanvendes.  Nedbrydningstræ fra huse, som eksempelvis spær til tage, er kategoriseret som miljøaffald og skal bortskaffes.

- Vi har en stor udfordring på nedbrydningstræ. Lige nu bliver vi nødt til at knuse det og køre det til forbrænding i Flensborg. På grund af de danske afgifter på miljøaffald, er det for dyrt for os at bortskaffe træet herhjemme, siger Gregers Frederiksen.

Søger nye forretningsmodeller

Selv ser Gregers Frederiksen og Heine Serritslev Jørgensen muligheder i nedbrydningstræet, men også andre former for affald fra produktionsvirksomheder.

Derfor arbejder entreprenørfirmaet med at undersøge nye forretningsmodeller og afsætningmuligheder gennem et samarbejde med SET og Energi i Væksten, Erhvervsakademi Dania og Århus Universitet.

141009 EIV 6 Of 11

Heine Serritslev Jørgensen

- Vi har gennem et år haft et samarbejde med Dania, som uddanner produktionsteknologer. Det samarbejde har fokus på genanvendelse af affaldstræ.  Senest har vi så med hjælp fra SET og EiV skabt kontakt til en specialestuderende på Århus Universitets afdeling i Herning,
Han skal bruge os som case og i samarbejde med os prøve at skabe nye forretningsmodeller og afsætningsmuligheder, siger Heine Serritslev Jørgensen.

 

WEB Sten