Genbrug af materialer Grøn Workshop

Case: Bygge-workshop i Skive - close the loop!

Hvordan genanvender man materiale på en måde, så man også kan få en forretning ud af det og skabe vækst? Og hvordan får man sat genbrug af materiale i system? 

På workshoppen den 7. og 8. maj blev der arbejdet med spørgsmålene hands- on - Deltagerne fandt ikke alle svarerne, men blev skarpere på at stille spørgsmålene - og fik øjnene op for, at genanvendelse af materialer er en god forretning og at det er en af nøglerne til at skabe bæredygtig vækst i fremtiden.

En særlig øjenåbner var det, da deltagerne var på besøg hos Nomi4S' genbrugsplads i Kåstrup hvor både mængderne af materialer og deres kvalitet overraskede og frustrerede de engagerede deltagere. Der blev bygget og eksperimenteret med fornyet energi og der kom mange spændende produkter og løsninger ud af workshoppen.

 

Close the loop Entrepreneurs

Energi i Væksten har de seneste år haft særlig fokus på geanvendelse af materialer, cirkulær økonomi og grøn vækst, som er nogle af de udfordringer som alle virksomheder; lokalt og globalt vil skulle forholde sig til i en nær fremtid.

 Haand Web

 


Grøn Byggeworkshop

Energi i Væksten afholdt i samarbejde med COWI og Nomi4S torsdag og fredag den 7.-8.maj en Grøn Byggeworkshop hos Salling Entreprenørfirma i Roslev.

18 ildsjæle fra lokale virksomheder deltog på workshoppen, hvor de udvekslede ideer, afprøvede egne tanker og eksperimenterede med materialer. Gruppen bestod af en blanding af arkitekter, håndværkere og designere.

 NY Anne 

På workshoppen havde EiV allieret sig med Det mobile FabLab, som er et rullende digitalt prototypeværksted. Her er alt, hvad der skal til for at prøve mulighederne inden for 3D-printere, CNC-skærere og en række andre ting. Det Mobile FabLab er en del af en verdensomspændende bevægelse startet på Massachusetts Institute of Technology. 

 

Skive er langt fremme

En af oplægsholderne den første dag var Linda Høibye fra COWI.

Cowi

" Her i Skive er man allerede langt fremme med at erstatte primære produkter med genbrugs-materialer. Blandt andet vores værter Salling Entreprenørfirma er langt fremme med at genanvende byggeaffald, sagde hun og fortsatte:

En ting, som er meget iøjenfaldende her i Skive, er, at der ikke er langt fra tanke til handling - forstået på den gode måde. Virksomhederne her i området og i dette netværk taler sammen og bruger hinanden og er således ikke bange for at prøve ting af.

Og jeg kan fortælle, at de forskellige styrelser - bl.a. Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen - i København holder et vågent øje med, hvad I går og laver her i Skive. For man synes, at I er på rette vej, og arbejder seriøst med at tænke genanvendelse af materiale og cirkulær økonomi ind i en forretningsmodel, som bygger på grøn vækst.

Energi I Vplusªksten 39 Of 43  (1)

 

 

Genbrug skal sættes i system

" De eksperimenter vi laver her i dag, er rigtig interessesante og har også nogle elementer, som jeg kan bruge i mit arbejde. Eksempelvis med at lave ny struktur ud af restprodukt fra noget andet"

Sådan lød det fra en af deltagerne på workshoppen, Jes Raakjær, som er Retail Designer hos Spøttrup-virksomheden Inventa, der er en af Danmarks førende, inden for butiksindretning og butiksinventar.

" Men det er vigtigt, at det her arbejde med genavendelse af materiale bliver sat i system, så vi ved, at vi har en fast kontakt, der hele tiden kan levere det samme restprodukt hver gang. Vi skal bruge homogene produkter, lød budskabet fra Jes Raakjær.

 

Jes Web

Vi kan lave en online auktion

Stine Sandermann er nyuddannet fashion-designer og i sin afgangs-eksamen arbejdede hun med genbrugs-materiale, hvor hun miksede frasorteret uld fra slagtefår med pvc-affald fra Kibæk Pressenning.

NY Stine 

" Jeg vævede strimler af pressenninger ind i den uld, som jeg fik lavet af det affaldsuld, der bliver smidt væk, når man slagter får. Men i mit arbejde med at finde materiale stødte jeg på lidt modvilje fra flere virksomheder, der ikke kunne overskue at levere deres affalds-materiale til mig. Ganske enkelt fordi de ikke havde fået sat genbrugs-tanken i system. Det blev for besværligt for dem", fortalte hun.

Derfor kunne Stine Sandermann godt tænke sig, at man lavede en eller anden form for online auktion, hvor man kunne gå ind og skrive, hvad man havde brug for og så blive kontaktet af et firma, der kunne levere netop dette genbrugs-materiale", lød hendes forslag.

 

Nye kontakter blev skabt 

 NY Troels Og Andreas

Tømrer og snedker Andreas Svane (TV) og industriel designer og installationskunstner Troels Lindbjerg, fandt sammen som et kreativt makkerpar på workshoppen. Og de eksperimenterede med flere ting - blandt andet lavede de denne stumtjener af hjul og en støbeform til en skammel af affald fra Skamol.

" Det, som er vigtigt nu, er at få skabt en slags salgs-portal, hvor vi kan gå ind og finde det materiale, som vi har brug for uden at skulle bruge for meget tid på at søge efter det, så ville vi lokalt for alvor kunne komme i gang med at bruge genbrugs-materialer," lød budskabet fra Troels og Andreas. 

En ny opgave for genbrugspladsen

Irene Johansen, Informations- og udviklingsleder hos Nomi4S, som administrerer genbrugspladsen i Skive, lyttede interesseret til alle de gode forslag, som deltagerne på workshoppen kom med. 

 NY Irene

" I dag neddeler vi eksempelvis det rene træ, som vi får ind. Men vi ville gerne kunne lade det træ cirkulere en gang til og lade det blive genbrugt som materiale i et nyt produkt. I stedet sender vi nu det neddelte træ til eksempelvis en fabrik i Tyskland, som bruger det rene træ til spånplader. Og det er jo spild," siger Irene Johansen.

" Det er imidlertid en stor udfordring, at få skabt en struktur i arbejdet med genanvendelse af de materialer, som vi får ind på vores genbrugspladser. For der skal jo være økonomi og forretning i det."

"Men vi lytter meget interesseret til alle de forslag, som kommer ind her på workshoppen om cirkulær økonomi og genanvendelse af materiale," lød budskabet fra Irene Johansen.