Case: Forgasningsanlæg i Skive skaber jobs

Den erfaring og viden, som Skive Fjernvarme har høstet siden de i 2005 begyndte at opføre et af Europas største forgasningsanlæg til træpiller, har nu skabt nye grønne og højteknologiske jobs i Skive.

For udover at Skive Fjernvarme nu kan producere billig og CO2 neutralt fjernvarme og strøm, så har opførelsen og udviklingen af forgasningsanlægget også samlet en masse viden og skabt arbejdspladser lokalt i Skive.

Skive Fjernvarme involverer lokale virksomheder

Den erfaring og viden, som Skive Fjernvarme har høstet siden de i 2005 begyndte at opføre et af Europas største forgasningsanlæg til træpiller, har nu sat Skive på det energiteknologiske landkort. For ikke nok med, at Skive Fjernvarme nu kan producere billig og CO2 neutralt fjernvarme og strøm, så har projektet også samlet en masse viden og skabt arbejdspladser lokalt i Skive.

” Vi har løbende involveret en række lokale virksomheder. Dels i projektet med at opføre det nuværende forgasningsanlæg og dels med de fremtidige projekter, som Skive Fjernvarme er blevet en del af på grund af vores store viden indenfor området”, siger direktør for Skive Fjernvarme, Tage Meltofte.

Den erfaring og teknologiske viden, som Skive Fjernvarme i dag besidder, efter opførelsen af det første og største forgasnings anlæg af sin art, skal nu bredes ud og skabe skole for andre. Og den proces er allerede sat i gang.

Blandt andet er anlægget blevet en del af et stort to-årigt testprojekt, hvor Skive Fjernvarme sammen med Teknologisk Institut, Haldor Topsøe og ChimneyLab Europe skal teste en pilotreaktor, der kan konvertere naturens eget brændstof træ til el, varme og flydende brændstof som benzin. Her bygger man videre på Skive Fjernvarmes erfaringer, og reaktoren bliver afprøvet på forgasningsanlægget i Skive. 

 

 

 

” Haldor Topsøe ser en potentiel global forretning i at udvikle katalysatorer, der kan omdanne biomasse til flydende brændstof. Og det er en stor mulighed for os at stille vores teknik og anlæg til rådighed under projektet, som betyder, at vi får oparbejdet en stor viden og udviklet vores egne kompetencer, mens projektet kører”, siger Tage Meltofte.

 

Skive Kraftvarmevplusªrk 10 Of 17