Case: Nyt Biogasanlæg skaber vækst i Balling

Brødene Kim, Boe og Per Madsen har skabt vækst og en stabil indtægtskilde ved at etablere et biogasanlæg på deres fælles markareal lidt udenfor Balling. 

Udover at styrke deres egen konkurrenceevne er de tre brødres initiativ med til at skabe grønne og bæredygtige landbrug i området.

Brødrene Madsen fra Balling står bag nyt biogasanlæg

Brødene Kim, Boe og Per Madsen har skabt vækst og en stabil indtægtskilde ved at etablere et biogasanlæg på deres fælles markareal lidt udenfor Balling. 

Udover at styrke deres egen konkurrenceevne er de tre brødres initiativ med til at skabe grønne og bæredygtige landbrug i området. Et aktiv, som områdets landmænd kan benytte i forhold til udvidelse af deres bedrifter.

Biogasanlægget kan aftage 100.000 tons husdyrgødning og 20.000 tons biomasse. Brødrene har lagt deres drift om og dyrker selv afgrøderne til biogasanlægget på deres fællesmarker, mens gyllen bliver leveret fra lokale landmænd - udover den gylle, som de selv producerer i egen so - og slagtesvinsbesætning.

” I forhold til kornavl med svingende kornpriser, så er det en god forretning at producere gas, fordi gaspriserne er lagt fast frem til 2020. Så ved at anlægge et biogasanlæg kan vi nu øge vores indtægter og samtidig vide, hvad vi kan regne med af indtægter i fremtiden”, siger Boe Madsen.

Brødrene Madsen blev økonomisk udfordret i kølvandet på finanskrisen i 2008. Så de skulle finde nye måder at tjene penge på både i deres landbrug og på smedeværkstedet, som Kim og Boe Madsen kører sammen. For indtægterne på smedeværkstedet, hvor de reparerer maskiner for NC Nielsen og Scantruck, var blevet mindre.

 

 De tre brødre har selv lagt et stort stykke arbejde i at undersøge mulighederne og besøge forskellige biogasanlæg i både Danmark og udlandet. 

  src=

Projektet indgår nu som en del af Greenlab Skive, der er et samarbejde mellem Energi i Væksten og HMN Naturgas, som fremover vil aftage opgraderet gas til deres naturgasnet fra Madsens Biogasanlæg.