Briefing Grøn omstilling Nye muligheder

Briefing: Grøn omstilling - nye muligheder

Vores helt store ikon-virksomheder som Danfoss, Rockwool og Velux blev skabt i kølvandet på vores første store krise i 70'erne. Og kan vi gøre dem kunsten efter igen, så er der store muligheder i grøn omstilling for vores erhvervsliv i dag.

For den gode nyhed er, at mange danske virksomheder er langt fremme i skoen på det grønne område.

Sådan lød budskabet fra en af dansk erhvervslivs store navne, Anders Eldrup, bestyrelsesformand for CLEAN og tidl. direktør i DONG, som var oplægsholder på Energi i Vækstens møde på Skive-virksomheden DEIF A/S den 17. februar.

Nye muligheder venter os

Kan vi se muligheder i det kaos, der omgiver os, så er der store muligheder for dansk erhvervsliv forude. For i kølvandet på de mange globale problemer, som kommer i løbet af ganske få år, skabes der også muligheder.

Sådan lød budskabet fra Anders Eldrup på EiV's Briefing hos DEIF.

 Fire globale udfordringer

Ser man på de globale udfordringer, der kommer i løbet af ganskae få årtier, så er der især fire områder, der presser sig på. Det er Ressourcer, klima, miljø og økonomi, lød det fra Anders Eldrup, som fortsatte:

Verdens befolkning er i kraftig vækst og flere rykker til middelklassen. Og den vækst vil skabe et voldsomt pres på verdes ressourcer.  Og et af de værste problemer er, at om få år vil halvdelen af verdens befolkning stå uden rent drikkevand.

Vandmangel og luftforurening skaber en mega udfordring for danske virksomheder.  Men den gode historie er, at mange danske virksomheder er langt fremme i skoen på det grønne område, og fortsår vi at gribe muligheden, kan vi skabe stor vækst ved at finde løsninger på området - præcis som vores store ikon-virksomheder Danfoss, Rockwool og Velux gjorde i 70'erne under energikrisen.

Energi I Vplusªksten 1 Of 14

Fjernvarme og vand

Som et eksempel pegede Anders Eldrup på vores unikke område - fjernvarme. Under energikrisen lærte vi en masse i Danmark, og vi skabte den store  danske succes-historie inden for vind - men også fjernvarme, hvor vi fik 65 procent af alle danske husstande over på fjernvarme.

Sammenlignet med Tyskland i dag, hvor kun 12 procent er på fjernvarme, er vi kommt langt - også med at skabe grønne løsninger inden for fjernvarme. Tyskerne arbejder lige nu med at afvikle deres brug af kul, gas og atomkraft. Så griber vi chancen, kan vi eksportere vores gode erfaringer og systemer indenfor fjernvarme.

Eksport af systemer fremfor af eksponenter 

For i Tyskland ligger der et stort marked lige for vores fødder, men også i Kina. Dog er vi desværre endnu ikke gode nok til at eksportere vores systemer  -  eller systemer på mange af de andre områder, hvor vi er langt fremme med den grønne udvikling.

Det skal vi lære, lyder budskabet fra Anders Eldrup.  Så hemmeligheden ligger i at lære at arbejde sammen om at udvikle systemer, som vi kan eksportere som totalløsninger og ikke kun eksponenter.

Lærer vi det, så ser Anders Eldrup store muligheder for dansk erhvervsliv på det grønne område - og det er den succes-historie, vi skal arbejde videre på.

 

 

 

Sagt i salen:

 

Energi I Vplusªksten 4 Of 14

Spørgelysten var var stor blandt de mange fremmødte, og Anders Eldrup besvarede beredvilligt på alle spørgsmål lige fra mulighederne for skiffergas i Europa - som han i øvrigt ikke satser stort på - til  hvilke energiformer, der kommer til at erstatte vindkraft . Og her var svaret, at atomkraft kommer til at spille en stor rolle for de nye økonomier, mens vi i Europa drosler ned på atomkraft og måske kommer til at satse mere på Brint, som en alternativ mulighed.

Energi I Vplusªksten 12 Of 14

Lars F. Holm, 4C-Tecnologies 

"Jeg har et rådgivende firma inden for trykstøbeproccesen og er kommet for at få inspiration på mit omårde og lytte til en stor kapacitet inden for dansk erhvervsliv. Det har været givende.

Og så er jeg også kommet for at netværke. Jeg er tilflytter fra København og er blevet meget begejstert for den  måde, der netværkes på her i området. Det er meget nemmere at skabe kontakter her i Skive end i København og jeg vil gerne arbejde positivt på at få Skive-området op i gear på det grønne område"


Energi I Vplusªksten 5 Of 14

 Søren Vester, Arkitekt

"Det her er jo et vingsus udefra. Det er altid interessant at høre hvilke nye muligheder, der er findes på det grønne område.  Og her i Skive er vi jo netop gode til at skabe grønne løsninger - blandt andet er Skive Fjernvarme jo et af de gode eksempler.

For det er jo vigtigt, at vi her i Skive er med der, hvor der tænkes nyt og anderledes. Og et møde som det her er med til at få samlet en masse lokale kapaciteter og få sat de rigtige folk sammen, så de i fællesskab kan løse opgaven. "