Energi-effektivisering Ressource-økonomi Grøn ledelse

Briefing: Ny måde at konkurrere på globalt

Bæredygtig ledelse, cirkulær økonomi og energi- effektivisering.

Sådan lød tre af de gode råd, som oplægsholder Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa og tidligere chefredaktør på Ugebrevet Mandag Morgen, da han var oplægsholder på EiV's briefing den 22. april hos Dantherm Air Handling i Skive.

Mange mødte frem og fulgte efterfølgende oplægget op med mange gode spørgsmål.

 

Kig på vinderne

Her i Danmark har vi mange succeser inden for erhvervslivet at være stolte af - bl.a Lego og Mærsk - men de seneste 20-30 år er det begyndt at stagnere, og der er blevet længere mellem succes-historierne. Hvad skal vi så leve af i fremtiden?

Et af svarene på at komme videre er ganske enkelt at kigge på vinderne og prøve at afkode de ting, som de gør, lød budskabet fra Bjarke Møller indledningsvist.

Blandt vinderne hører vores eksport-virkomheder, som står for halvdelen af Danmarks velstand. 7.5 procent af virksomhederne står bag 90 procent af den den samlede eksport. Og kun 100  af disse virksomheder står for halvdelen af den samlede eksport - og det er disse 100 virksomheder, der er vinderne, som vi skal kigge på og afkode.

 Bjarke Bjarke

Bæredygtig ledelse

Det er svært at være leder i dag og deltage i kampen om konkurrenceevnen og konstant ligge under for presset om hele tiden at performe. Faktisk er det kun fem af de danske  børsnoterede virksomheder, som har formået at skabe en 4 procent vækst over en 10-årig periode.

Men et af svarene er bæredygtig ledelse Lean & Green. Og at arbejde med cirkulær økonomi, som betyder at tænke alt igennem hele vejen rundt.

For lederen i det 21. århundrede er udsat for mange og nye udfordringer - ikke mindst fordi vi i fremtiden kommer til at leve i en tid med mange globale megakriser.

Vi lever i en turbulent tid og er inde i et paradigmeskift, hvor vi  bevæger os mod Green Lean, bæredygtighed, genbrug samt vedvarende energi. Blandt andet.

Det bliver ikke mindre turbulent på kloden, når man kigger frem i tiden. Derfor skal fremtidens leder være klædt på og være omstillingsparat, være fleksibel, handle hurtigt i forhold til nye udfordringer ikke mindst fra kunder og medarbejdere, som begynder at stille større krav. Og så skal en moderne leder altid have et øje på, hvad der sker på de sociale medier.

 

Energi I Vplusªksten 11 Of 16

 

 

Mangel på ressourcer

Vi er lige nu ved at bevæge os ind i et paradigmeskifte, hvor det er knaphed på klodens ressourcer - blandt andet råvarer som olie og stål, vand, og fødevarer - der kommer til at præge den globale konkurrence. Og denne ressource-knaphed kommer til at betyde stigende priser.

Men samtidig med, at mange megakriser toner sig frem i en nær tidshorisont, så er det også disse megakriser, som bliver vores nye markeder, lød det fra Bjarke Møller.

- Her i Danmark har vi skabt en højere energieffektivisering på 80 procent siden oliekrisen i 1979.  Så kan vi blive ved med at finde nye måder at skrue på ressourceforbruget i vores virksomheder, så er vi med på den lange bane. Men vi har også udfordringer. Blandt andet med vores affald, hvor Danmark er det land i EU, der brænder mest affald af, så vi skal til at tænke i genbrug, sagde Bjarke Møller.

Energi-effektivisering

Energi-effektivisering bliver således det helt store konkurrence-parameter i fremtiden. EU importerer mest energi i hele verden - og her er vi er i lommen på Ruslands Putin og andre ustabile autoritære stater. Faktisk betaler EU 250 mio. Euro om året for energi importeret fra disse lande. Det gør os sårbare.

Så vi skal blive bedre til at skabe vores egen energi - og ikke mindst at spare på energien. De virksomheder, der kan energi-effektivisere hele vejen rundt i organisationen, er med blandt fremtidens vindere. Mærsk er allerede langt fremme på det område.

Bjarke Dantherm Som Nyhedsbilledet

Spar på energien

Der er flere områder, hvor vi i EU kan spare på energien - og dermed skabe flere jobs og nye markeder. Blandt andet smider vi i EU en tredjedel - 89 mio. tons -  af vores mad væk per år. Det svarer til 180 kilo per indbygger eller et halvt kilo om dagen per indbygger. 

Omregner man det spild på de ressourcer, det koster at producere madvarer, så taler vi om et ressoucetab på 261 tons, der skal til for at producere mad. Så kan man gøre noget ved det, så kan der spares meget energi.

Biler bruger meget energi

Bjarke Møller kom med et lignende tal-eksempel på biler. Kigger man på den samlede livscyklus på en bil, så bliver 86 procent af bilens samlede energi-forbrug på at producere den - og kun 24 procent på at få den til at køre.

Løsningen kan være el-biler, dele-biler eller at genanvende nogle af de ting, som vi har i vores biler . Så kan vi spare energi. Og det handler om at være ambitiøse, når vi laver handleplaner for energi-effektivisering, påpegede Bjarke Møller.

Digitalisering

En anden hård megatrend er digitalisering. Det var som bekendt Netflix der slog videoen ihjel - og sådan vil der fremover blive en lang række services, der digitaliseres på bekostning af de gamle måder at servicere på.

- De danske chauffører eksempelvis, skal ikke frygte konkurrence fra østarbejdere, men snarere fra computerne, når vi lærer at computerstyre vores biler. Og det samme med landbruget, gav Bjarke Møller som eksempel.